11111

Privatlivspolitik

 

Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om www.waterfall-lodge.dk’s behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Waterfall Lodge Safari c/o Allan Jensen
Fagerkærsvej 3
DK 3630 Jægerspris
Tel: +45 4750 0213
Mobil: +45 4034 0047
Mail: allan@waterfall-lodge.com

 

Hvilke personoplysninger indsamler www.waterfall-lodge.dk?

www.waterfall-lodge.dk indsamler visse almindelige personoplysninger om dig, begrænset til navn, adresse og e-mail.

Der bliver ikke behandlet personfølsomme oplysninger.

Til hvilket formål behandler www.waterfall-lodge.dk dine personoplysninger?

www.waterfall-lodge.dk behandler dine personoplysninger, når du køber produkter hos os.

Herudover anvender vi dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter, hvor du får den bedst mulige information om www.waterfall-lodge.dk.

Hvor indsamler www.waterfall-lodge.dk dine personoplysninger fra?

www.waterfall-lodge.dk indsamler dine personoplysninger enten direkte fra dig selv eller ved køb gennem vores hjemmeside.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger, der indsamles til brug for markedsføringsmæssige aktiviteter, sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. markedsføringsloven § 10.

Dine personoplysninger indsamlet til brug for salg af produkter som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf.  persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

De behandlede personoplysninger er nødvendige for, at www.waterfall-lodge.dk kan opfylde sine forpligtelser overfor dig, og såfremt du ikke ønsker at give dem, kan www.waterfall-lodge.dk ikke yde de ønskede services og køb.

Hvem videregiver www.waterfall-lodge.dk personoplysninger til?

www.waterfall-lodge.dk videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt samtykker hertil.

www.waterfall-lodge.dk benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af www.waterfall-lodge.dk. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og www.waterfall-lodge.dk sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed

www.waterfall-lodge.dk har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos www.waterfall-lodge.dk har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til www.waterfall-lodge.dk via e-mail: info@waterfall-lodge.com

Ret til at gøre indsigelse

I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsførings tiltag har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter www.waterfall-lodge.dk ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter.

Samtykke

I tilfælde af, at www.waterfall-lodge.dk behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter www.waterfall-lodge.dk ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Klage

 Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.